Serdar Sezen, MİMAR

Serdar Sezen, ARCHITECT

Portfolio

ÖZ GEÇMİŞİM

VIEW MY BACKROUND

ÇALIŞMALARIM

VIEW MY WORK

İLETİŞİM

VIEW CONTACT INFO

HAKKIMDA

About Me

Keskin bir algı ve hayal gücüne sahip yaratıcı ve problem çözücü birey. Tutkulu ve kendini işine adamış, fark yaratmaya büyük ilgi duyan soyut bir düşünür.

Creative individual, and problem solver with a keen perception and imagination. An abstract thinker that is passionate and dedicated to his work with a strong interest in making a difference.

ÖZ GEÇMİŞİM

My Background

EĞİTİM

EDUCATION

Okan Üniversitesi - Mimarlık - Haziran 2017/Eylül 2022

Okan University - Architecture - June 2017/Sept 2022

YETENEKLER

Skills

  • Mimari Render (Lumion)
  • AutoCAD
  • 3D Modelleme (Sketchup)
  • Revit
  • Adobe Photoshop
  • Eskiz

Architecture Render (Lumion)

AutoCAD

3D Modeling (Sketchup)

Revit architecture

Adobe Photoshop

Sketch

DENEYİMLER

Experience

  • Avrupa Konutları - Yamanevler (2019-2020)
  • SBostancı Stüdyo Mimarlık (2020-2021)
  • İzmir-Dikili Tadilat ve Dış cephe tasarımı (2022_2023)

Avrupa Konutları - Yamanevler (2019-2020)

SBostancı Stüdyo Mimarlik (2020-2021)

İzmir-Dikili Renovation and exterior design (2022_2023)

PROJELER

Projects

01.

Kartal Kültür Vadisi, 2019

02.

Kağıthane-Tekno Park, 2020

03

Alemdağ- Tepe Evler, 2021

04.

Sketch

Her tuğla, her sütun, her duvarın hikayede bir parçası var. Tüm yapının anlatımına katkıda bulunurlar.

Every brick, every pillar, and every wall has a part in the story. They contribute to the narrative of the entire structure.

05.

Dikilli Villa,2022

Kartal Kültür Vadisi

kartal- kültür vadisi

İstanbul /kartal da bulunan Şehzade caddesinin gereği düşünülen değişiklikler ile bir kültür yolu yani düşey şekilde yol izleyen bir kamu alanı oluşturulmuştur.

A cultural road (a public space that follows a vertical path) has been created with the changes considered necessary for the Şehzade street in Istanbul / Kartal.

kent müzesi

Kartal sahildeki yürüyüş yolu üzerine herkesin gezebileceği aynı zamanda soluklanıp sosyal ortamın kurulacağı oturma alanı yani adı ile kent müzesi bu kültür yolunun 2.büyük yapısıdır.

The social area (city museum) where everyone can walk, relax and socialize on the walking path on the Kartal coast is the second largest structure of this cultural route.

Kağıthane-Tekno Park

tekno park - kuluçka merkezi

Kağıthane bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanarak yapılan analizler doğrultusunda bölgenin sanayi ,eğitim, bilim vb. ihtiyaçlarını karşılayacak teknopark merkezi yapılmıştır.

In line with the analyses made by applying urban transformation in the Kağıthane region, a technopark centre was built to meet the region's industry, education and science needs.

Alemdağ- Tepe Evler

tepe evler - alemdağ

Üç farklı ailenin istekleri doğrultusunda toprağı zedelemeden eğimi en etkili şekilde kullanarak bir konut alanı tasarlandı

In accordance with the wishes of three different families, a residential area was designed by using the slope in the most effective way without damaging the soil.

Sketch Works

eskizler

Düşünce eskizleri.

Thought sketches.

Black Arrow Paint Stroke Scribble

dikili villa

İzmir Dikilide yapımı devam eden dış cephe ve tadilat projesi

Exterior and renovation project under construction in Izmir Dikili

Black Arrow Paint Stroke Scribble

Dikilli Villa

İletişim

Contact Information

ADRES

Address

Ataşehir/Istanbul

Email

Email

TELEFON

Phone

PROJE DETAYLARI

project details